"fight for the time" — Słownik kolokacji angielskich

fight for the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): walcz o czas
  1. fight czasownik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    Foreman had fought for the last time, at the age of 48.

    Podobne kolokacje:

podobne do "fight for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "fight for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik