"fierce eye" — Słownik kolokacji angielskich

fierce eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtowne oko
  1. fierce przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    More like father and son, than- The fierce blue eyes came back to her.

    Podobne kolokacje: