"festive evening" — Słownik kolokacji angielskich

festive evening kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świąteczny wieczór
  1. festive przymiotnik + evening rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "It was a festive evening that turned into a tragic night," Horwitz said.

    Podobne kolokacje: