PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"festival official" — Słownik kolokacji angielskich

festival official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik festiwalu
  1. festival rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But no one knows better than festival officials that corporate sponsors can be fickle.

powered by  eTutor logo