"fermented milk" — Słownik kolokacji angielskich

fermented milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poddane fermentacji mleko
  1. fermented przymiotnik + milk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The title derives from the Bavarian word for a type of fermented milk, of which a soup is made.

    Podobne kolokacje: