"feral dog" — Słownik kolokacji angielskich

feral dog kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdziczały pies
  1. feral przymiotnik + dog rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At first they thought it was an animal, a feral dog or something.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo