KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feel vital" — Słownik kolokacji angielskich

feel vital kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczuj się istotny
  1. feel czasownik + vital przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Since she was still feeling less than vital, Flower followed willingly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo