"feel this way" — Słownik kolokacji angielskich

feel this way kolokacja
Popularniejsza odmiana: feel the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczuj tędy
  1. feel czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the beginning, she thought he felt the same way about her.

    Podobne kolokacje:

podobne do "feel this way" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feel this way" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne
this way = tędy, tą drogą (gdy wskazujemy komuś, którędy iść)
idiom
inne