"feel the way" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feel the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom
  1. iść po omacku
    It was so dark I had to feel my way to the kitchen. (Było tak ciemno, że musiałem iść do kuchni po omacku.)

"feel the way" — Słownik kolokacji angielskich

feel the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczuj droga
  1. feel czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But he's going to be feeling his way into things for a couple of months.

    Podobne kolokacje:

podobne do "feel the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "feel the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne