"feel scared" — Słownik kolokacji angielskich

feel scared kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czuć wystraszony
  1. feel czasownik + scared przymiotnik
    Silna kolokacja

    He remembered feeling strong and scared to death, back then, both at the same time.

powered by  eTutor logo