"feeder league" — Słownik kolokacji angielskich

feeder league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga śliniaka
  1. feeder rzeczownik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In most cases these have multiple divisions or feeder leagues of their own.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo