"federal funding" — Słownik kolokacji angielskich

federal funding kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): finansowanie federalne
  1. federal przymiotnik + funding rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The project cost $8.6 million in federal and state funding.

powered by  eTutor logo