"federal election" — Słownik kolokacji angielskich

federal election kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): federalne wybory
  1. federal przymiotnik + election rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The change took effect following the May 21, 1995 federal election.

powered by  eTutor logo