"featured book" — Słownik kolokacji angielskich

featured book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka być wyposażeni
  1. featured przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Within months, Your Money's Worth became a best seller and a featured book in the Book of the Month Club.

    Podobne kolokacje: