ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature wood" — Słownik kolokacji angielskich

feature wood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha drzewo
  1. feature czasownik + wood rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It features heavy wood and scroll-sawn brackets that support the roof overhang.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo