"feature videos" — Słownik kolokacji angielskich

feature videos kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wideo cechy
  1. feature czasownik + video rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The song was released just before the new year, and featured a music video.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo