"feature the music video" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature videos
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść teledysk
  1. feature czasownik + video rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The song was released just before the new year, and featured a music video.

    Podobne kolokacje:

podobne do "feature the music video" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feature the music video" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik