"feature testimonials" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dowody uznania cechy
  1. feature czasownik + testimonial rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The ads feature testimonials by Ford employees about the importance the company places on the environment, safety and personal security.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo