"feature tales" — Słownik kolokacji angielskich

feature tales kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opowieści cechy
  1. feature czasownik + tale rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For armchair travelers, the garden will show videos in the auditorium featuring tales of little engines that could.

powered by  eTutor logo