"feature talents" — Słownik kolokacji angielskich

feature talents kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature talent
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): talenty cechy
  1. feature czasownik + talent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Each performance always features new talent, young, older and in between.

    Podobne kolokacje: