PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature soldiers" — Słownik kolokacji angielskich

feature soldiers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żołnierze cechy
  1. feature czasownik + soldier rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As well as enemies, the game features allied soldiers who will fire at the enemies but can get caught in crossfire.

powered by  eTutor logo