"feature singer" — Słownik kolokacji angielskich

feature singer kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature singers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śpiewak cechy
  1. feature czasownik + singer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At one point in 1941, the band featured six singers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo