"feature several singers" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature singers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kilku śpiewaków
  1. feature czasownik + singer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At one point in 1941, the band featured six singers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo