"feature several matches" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kilka meczów
  1. feature czasownik + match rzeczownik
    Silna kolokacja

    However, his return only meant featuring matches in the B team.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo