"feature several films" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature films
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kilka filmów
  1. feature czasownik + film rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The show will feature 14 short films made over the last 29 years.

    Podobne kolokacje:

podobne do "feature several films" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feature several films" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo