ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature several days" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kilka dni
  1. feature czasownik + day rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Featuring 10 days of family fun with more than 30 events, including a grand parade of community groups a street fair, music gigs and fireworks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo