"feature several contestants" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature contestants
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kilku zawodników
  1. feature czasownik + contestant rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    From 1969-73, the game featured three contestants, who all began with $25.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo