ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature several candidates" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kilku kandydatów
  1. feature czasownik + candidate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The nominating process followed a two round debate featuring six candidates for the nomination.

powered by  eTutor logo