ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature seating" — Słownik kolokacji angielskich

feature seating kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha miejsca siedzące
  1. feature czasownik + seating rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Its 2,180 seat auditorium features continental seating, with no center aisle.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo