ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature rides" — Słownik kolokacji angielskich

feature rides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jazdy cechy
  1. feature czasownik + ride rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The south side featured several shops, rides and a photo shop near the west exit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo