"feature reviews" — Słownik kolokacji angielskich

feature reviews kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeglądy cechy
  1. feature czasownik + review rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In those days it had room for about 1000 people and featured theatrical reviews.

    Podobne kolokacje: