"feature restaurants" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): restauracje cechy
  1. feature czasownik + restaurant rzeczownik
    Silna kolokacja

    It features nearly 200 stores, a large food court, and several restaurants.

powered by  eTutor logo