"feature restaurant" — Słownik kolokacji angielskich

feature restaurant kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature restaurants
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): restauracja cechy
  1. feature czasownik + restaurant rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It features nearly 200 stores, a large food court, and several restaurants.

powered by  eTutor logo