"feature releases" — Słownik kolokacji angielskich

feature releases kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienia cechy
  1. feature czasownik + release rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The album came as a 3 CD box set featuring single releases, remixes and previously unreleased material.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo