"feature photos" — Słownik kolokacji angielskich

feature photos kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha zdjęcia
  1. feature czasownik + photo rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It features photos and videos of celebrities taken by the paparazzi within the past week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo