ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature photography" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fotografika cechy
 1. feature czasownik + photography rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  It features game reports, commentary, news, photography, and video clips.

 2. feature rzeczownik + photography rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  The paper also won prizes for criticism, editorial writing and feature photography.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo