BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature photography" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fotografika cechy
  1. feature czasownik + photography rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It features game reports, commentary, news, photography, and video clips.

  2. feature rzeczownik + photography rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The paper also won prizes for criticism, editorial writing and feature photography.

powered by  eTutor logo