"feature people" — Słownik kolokacji angielskich

feature people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzie cechy
  1. feature czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They always feature real people and lots of text on the screen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo