ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature pasta" — Słownik kolokacji angielskich

feature pasta kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): makaron cechy
  1. feature czasownik + pasta rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The 100-seat, mahogany-paneled eating place will feature pizzas and pasta.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo