PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature parts" — Słownik kolokacji angielskich

feature parts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): części cechy
  1. feature czasownik + part rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As it is, they seem to have burst onto the scene full-blown, in a slew of supporting and featured parts.

powered by  eTutor logo