"feature opportunities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okazje cechy
  1. feature czasownik + opportunity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Featuring opportunities to join in with singing, focused listening and a time for reflection or.

powered by  eTutor logo