PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature one's wife" — Słownik kolokacji angielskich

feature one's wife kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha czyjś żona
  1. feature czasownik + wife rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was also his first movie that did not feature his wife.

powered by  eTutor logo