ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature one's family" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature a family
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha czyjś rodzina
  1. feature czasownik + family rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It features the group singing and a family at a wedding reception.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo