"feature one's daughter" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha czyjś córka
  1. feature czasownik + daughter rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Its cover features Mr. Cohen's daughter sitting cross-legged between two turntables.

powered by  eTutor logo