"feature on one's cover" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature on the cover
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha na czyjś nakrycie
  1. feature czasownik + cover rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She was also featured on the cover of the same issue.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo