"feature leaders" — Słownik kolokacji angielskich

feature leaders kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywódcy cechy
  1. feature czasownik + leader rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The series has attracted some attention by featuring Russian leaders in a negative light, in a context of tense Georgia-Russia relations.

powered by  eTutor logo