PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature kids" — Słownik kolokacji angielskich

feature kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha dzieci
  1. feature czasownik + kid rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Featuring hundreds of the area's most creative local artists, this monthly market is juried for quality and always features local food, music and kids' activities.

powered by  eTutor logo