"feature hills" — Słownik kolokacji angielskich

feature hills kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzgórza cechy
  1. feature czasownik + hill rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    While the Rollo Coaster features only small hills, it uses topography to its advantage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo