"feature furniture" — Słownik kolokacji angielskich

feature furniture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha meble
  1. feature czasownik + furniture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The store also features books, tools, antique furniture and planters.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo