ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature flute" — Słownik kolokacji angielskich

feature flute kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha flet
  1. feature czasownik + flute rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It also features a double bass, flute and a string quartet.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo