ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature fiction" — Słownik kolokacji angielskich

feature fiction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fikcja cechy
  1. feature czasownik + fiction rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The site also features fiction from up and coming authors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo